Ay: Aralık 2020

Ankara Asfalt

Ankara Asfalt

Ankara Asfalt Asfalt, petrol, doğal gaz, sıvı ve katı formlardaki özel hidrokarbon karışımlarının ortak adıdır. Bütün bu karışımlara bitüm denir. Bitümün ana bileşeni petrol atıklarından gelir. Bazı uygulamalarda inceltilerek yüzey kaplamalarında büyük fonksiyonel avantajlarla uygulanması beklenebilir. Pek çok bölgede Ankara Asfalt gibi asfalt tedariki yapan ve uygulayan firmalar bulunmaktadır. Asfalt uygulamalarında çakıl ve taşın boyutu …