• Asfalt Lekesi Nasıl Çıkar
    Ankara Asfalt,  Ankara Asfalt Firmaları,  Asfalt Firmaları,  Blog

    Asfalt Lekesi Nasıl Çıkar?

    Asfalt lekesi nasıl çıkar sorusu bu leke ile baş etmek zorunda kalan; kişilerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Böylelikle yapay asfalt karışımları iki ana bileşenden oluşmaktadır. Viskoz, düşük viskoziteli veya sıvı petrol, modifiye bitüm ve PBB (polimer-bitüm bağlayıcılar) bağlayıcı görevi görür. Tahmini 5-10 mm’den 20-40 mm’ye kadar farklı fraksiyonlarda kırma taş, mukavemet, viskozite ve boşlukları doldurulması için; dolgu maddesi olarak kum ve mineral tozu kullanılmakta. Asfalt betonu, asfalt betonu karışımının döşenmesi ve sıkıştırılmasıyla elde edilen yekpare bir yol yüzeyidir. Asfalt Üretim Teknolojisi Her şeyden önce bir asfalt beton karışımının üretimindeki ana adımlar; bu arada bileşenlerin hazırlanması, karıştırılması ve bir bunker içinde depoya gönderilmesidir. İmalatlar sabit ve seyyar (yol şantiyesine…